Velkommen til klubbens hjemmeside
Stenløse Petanque Klub, Degnebakken 10, Stenløse

Aktiviteter se aktivitetskalender for 2018/19.

Klubbens bankforbindelse er Nordea, Stenløse afd. konto: Reg. nr.
1345 konto nr. 0746-162-979 .

Husk, de næste arrangementer:


Indkaldelse til  Stenløse Petanque Klub's Generalforsamling


Lørdag den 23. februar 2019 kl. 11.00


I mødelokale 1 i Stenløse Hallen.


Der er en genstand pr. medlem. Øl, Sodavand, rødvin, rosevin. Man kan bestille tre uspecificerede håndmadder for 40 Kr. inden den 20. februar. Efter generalforsamlingen spiser vi det smørrebrød vi har bestilt.


Indkommende forslag skal være sendt til formanden senest lørdag den 9. februar. 


DAGSORDEN FOR SPK`s GENERALFORSAMLING

  

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Aflæggelse af Regnskab 2018.

4.    Behandling af indkomne forslag.

5.    Fastsættelse af budget. 2019.

6.    Valg af Formand (er ikke på valg)

7.    Valg af bestyrelses.

Flemming List (Villig til genvalg)

Karin Andersen (Villig til genvalg)

8.    Valg af bestyrelsessuppleant.

Gudrun Nielsen (Villig til genvalg)

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant.

    Kai Andersen. (Villig til genvalg)

         Erik Harboe Sørensen. (Villig til genvalg)

10. Eventuelt
Generelt om Stenløse Petanque Klub
Her kan du følge med i vores petanque klub, se vores billeder og nyheder fra Stenløse Petanque Klub. God fornøjelse.
Her står alt om turneringer. Se aktivitetskalenderen.
Nu kan du se datoer og resultater for klubbens deltagelse i Amtsturneringerne.


TRÆNINGSDAGE :
Faste dage:
Onsdage fra kl. 10.00
Lørdage fra kl. 13 og april-oktober torsdag fra kl. 18.30.