Velkommen til klubbens hjemmeside
Stenløse Petanque Klub, Degnebakken 10, Stenløse

DGI opfordrer alle idrætsforeninger til at aflyse alle aktiviteter nu

I bestyrelsen har vi derfor besluttet, at aflyse al træning frem til og med 13. april samt arbejdsdagen  27. marts og sæsonstarten 29. marts.

Dette gøres selvfølgelig p.g.a. corona truslen.


Aktiviteter se aktivitetskalender for 2019/20.

Klubbens bankforbindelse er Nordea, Konto: Reg. nr.
1345 konto nr. 0746-162-979 .

Husk, de næste arrangementer:

Arbejdsdag: Fredag 27. marts 2020 kl. 10.00 på banerne. AFLYST. 

Sæsonstart: 29. marts 2020 kl. 12.00. 3 vinspil. Vin, øl og vand. Gratis for medlemmer kr. 50 pr. pers. for gæster. AFLYST. 

Kontingent for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 er fastsat til kr. 150 pr. medlem og kan indbateles til ovennævnte konto eller til formand eller kasserer.

DAGSORDEN FOR SPK`s GENERALFORSAMLING SOM AFHOLDTES LØRDAG 29. FEBRUAR 2020  

1. Valg af dirigent
Peder Kristiansen valgt
2. Bestyrelsens beretning.
Aflagdes af formanden Aksel Petersen. Blev vedtaget.
3. Aflæggelse af Regnskab 2019.
Aflagdes af kasseren Flemming List. Blev vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
5. Fastsættelse af budget og Kontingent 2020
Fremlagdes af kasseren. Blev vedtaget med uændret kontingent kr. 150/medlem.
6. Valg af Formand
Aksel Hein Pedersen (Villig til genvalg) Genvalgt.
7. Valg af bestyrelses.
Hanne Andersen (Villig til genvalg) Genvalgt.
8. Valg af Bestyrelsessuppleant for et år
Gudrun Nielsen (Villig til genvalg) Genvalgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
Kai Andersen. (Villig til genvalg) Genvalgt.
Erik Harboe Sørensen. (Villig til genvalg) Genvalgt.
10. Eventuelt.
Intet.Generelt om Stenløse Petanque Klub
Her kan du følge med i vores petanque klub, se vores billeder og nyheder fra Stenløse Petanque Klub. God fornøjelse.
Her står alt om turneringer. Se aktivitetskalenderen.
Nu kan du se datoer og resultater for klubbens deltagelse i Amtsturneringerne.


TRÆNINGSDAGE :
Faste dage:
Onsdage fra kl. 10.00
Lørdage fra kl. 13 og april-oktober torsdag fra kl. 18.30.