Sponsorater
Sponsor 2009
Jeg vil hermed gerne takke vores sponsor:
 Johannes Fog Fond
for det flotte skur.
Sponsor 2012
Vi vil hermed gerne takke vores sponsor:
Johannes Fog Fond for det meget flotte halvtag.
Også en tak til de frivillige, som har været med til at opføre det.
Nu kan vi være i læ, hvis vejret ikke viser sig fra sin bedste side.