2020 og tak for det forgangne 2019.

Som traditionen byder, ønskede vi igen den 1. dag i 2020 hinanden godt nytår 1. januar Kl. 13. Vi var ca. 20 samlede i boldklubbens kantine til et par timers hyggeligt samvær.

Der var flere, der gik ud for at spille petanque bagefter.

Der er desværre ingen billeder, da kamaraerne var blevet derhjemme.